Taiči ir Cigun padeda mums suprasti save, pasijausti dalinai savo likimo šeimininku, nebūti aplinkybių auka.

Mūsų fiziniai kūnai tai apsireiškusi mūsų esybės dalis o mintys tai neapsireiškusi dalis kuri formuoja mūsų kūnus.  Mūsų kūnai tai mūsų sąmonės išraiškos dalis. Emocijos ir mintys gali materializuotis, kaip pavyzdžiui nerimas gali sukelti skrandžio opą.

Cigun demonstruoja mums, kad mūsų suvokiamos mintys atspindi gilesnius mūsų pasąmonės procesus. Sąmonė - tai racionalus mastymas, mintys išreikštos žodžiais, jutimo organų pojūčiai, sprendimų priėmimas, vaizdinių formavimas ir perdavimas į pasamonę.

Pasąmonė tai mūsų įgūdžiai, atmintis, intuicija ir emocijos. Tai kaip didžiuliai informacijos klodai, kurie kartais netgi nesuvokiami sąmoningai. Pasąmonė sprendžia sąmonės iškeltus uždavinius ir vadovauja intuityvioms kūno reakcijoms. Pasąmonė akla ir mato sąmonės akimis, tai kaip aklas milžinas, ant kurio pečių sėdi matantis nykštukas. Pasąmonė sudaro 95% mūsų būties ir tik 5% skirti sąmonei. Pasąmonė neskiria tikrų ir įsivaizduojamų dalykų, tuo pagristas vzualizacijos principas, naudojamas Cigun.

Mes sutelkiam save sėkmei ar nesėkmei tuo kaip mes apie save galvojame kiekvieną dieną. Jei mes galvojame, kad esame  sėkmingi, tai dažniausiai pasiekiame teigiamus rezultatus. Jei galvojame apie save kaip apie niekingą žmogeliuką, tuomet prisikviečiame tokius žmones , kurie pajaučia šį mūsų nusiteikimą ir elgiasi su mumis adekvačiai - kaip rezultatas tuomet formuojasi kaltės ir aukos kompleksai.

Taiči ir Cigun naudoja meditaciją ir savęs stebėjimą sujugdami mus su mūsų pasąmone ir emocijų šaltiniu ir taip pat yra galingi savęs tobulinimo instrumentai. Svarbu ne tik save suprasti, bet ir rasti būdus pakeisti savo elgesio stereotipus.

Nuramindami mūsų protą ir kūną, jie padeda suvokti, kur mes savo viduje patiriame skausmą ir neapykantą. Surade nerimo šaltinius savyje, galime išsilaisvinti iš giluminių problemų.

Šiuolaikinis žmogus kiekvieną dieną yra bombarduojamas informacija ir stresais, nors sąmoningai gali to ir nesuvokti. Taiči ir Cigun padeda išsilaisvinti nuo streso giliuose lygmenyse, panaudojant kūno atsipalaidavimą, sąmonės nuraminimą ir kvėpavimo reguliavimą. Mes užsiimame malonia veikla ir pasąmonė išlaisvinama nuo stresų.

Taiči - tai vandens stilius, kuriam būdingi plaukiantys, tekantys judesiai, gražiai įsiliejantys vienas į kitą, kurie mus moko, kad galime įgyti pasitikėjimą, legvai ir sklandžiai besikeisdami pagal gyvenimo poreikius.