Holistinė medicina - tai visapusiškas požiūris į žmogų ir kryptingo gydymo metodai.

Holistinės medicinos gydytojas privalo turėti įvairias žinias ir įgūdžius, apie ką liūdija pateikti 

čia sertifikatai.